Byggprocessen i bild

Bilderna visar exempel på byggprocessen till ett parhus, från orörd mark till färdiga hus. Man kan bland annat se vilka material vi använder och hur noggrann och omsorgsfull vi arbetar.

Tillbaka